Eteläkarjalainen maisema

Eteläkarjalainen maisema
Tässä blogissa on sekä kuvia että tarinoita upean Etelä-Karjalan luonnosta, ihmisistä ja kulttuurista. Kuvassa syyskuinen näkymä Saimaan kanavan varrelta.

Uusintapainos Huutavan ÄänestäUusintapainos Huutavan äänestä


Lestadiolaisuudelle 2000-luku on merkinnyt herätysliikkeen "isän", rovasti Lars Levi Laes­tadiuksen   (1800-61) monien julkaisujen toimittamista uudel­leen. Laestadiuksen l852-54 julkaisemasta aikakauslehdestä Ens Ropandes Röst i Öknen - Huutavan ääni korvessa on otettu uusin­tapainos.


Lehti on ilmestynyt suomen­nettuna aikaisemmin, 1900-luvun alussa Kolkuttaja-lehdessä sekä vielä vuosina 1938 ja 1970. Uusimman painoksen pohjakäännökset on tehnyt Matti Aal­tonen vuosina 1998-2000.

Lopulliseen muotoonsen on muokan­nut työryhmä. Huutavan ää­ni korves­sa lehden pe­rustamisel­la Laestadius pyrki saamaan Kaaresuvannossa syntyneen herätyksen äänen kuuluviin. Ruotsalaisissa lehdis­sä oli runsaasti kielteisiä ja vää­risteleviä raportteja herätyksistä. Laestadiuksen kirjoittamia vasti­neita ei julkaistu. Tässä tilanteessa Laestadi­us näki ainoaksi mahdollisuu­deksi oman lehden perustamisen. Piitimessä painettu lehti alkoi ilmestyä vuoden 1852 alus­ta. Lehden päätoimittajana oli aluksi Laestadiuksen ystävä, Råneån kirkkoherra Jakob Dahlberg, sitten Laestadius itse.

Lehti kuvasi laajasti Lapinmaan herätyksiä, raittiustyötä ja vasta­si herätyksen ja Laestadiuksen it­sensä saamaan arvosteluun. Lehdessä arvosteltiin Ruotsin kirkon silloista tilaa ja taisteltiin herätysliikkeiden elintilan puo­lesta.


Huutavan ääni korvessa-teoksen avulla pääsee oivallisesti pe­rehtymään Laestadiuksen 1850-luvun alun ajatusmaailmaan. Taustoitetun uusintapainok­sen on kustantanut Esikoislesta-diolaiset ry.Kaleva 16.1.2006
Mauri Kinnunen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti