Eteläkarjalainen maisema

Eteläkarjalainen maisema
Tässä blogissa on sekä kuvia että tarinoita upean Etelä-Karjalan luonnosta, ihmisistä ja kulttuurista. Kuvassa syyskuinen näkymä Saimaan kanavan varrelta.

tiistai 22. marraskuuta 2016

Lakkautettujen kyläkoulujen kierros. Kähärilä Joutsenossa

    
Näkymää maantieltä entiselle Kähärilän koululle
Myös tämä tarina lakkautetusta kyläkoulusta on odottanut vuoroaan jo vuoden. Kävin kuvaamassa syksyllä 2015 Kähärilän koulurakennusta samalla Mää Jääskee-pyöräretkellä, jolla pysähdyin myös Leppälän koululla. Toisin kuin Leppälässä, en koskaan työskennellyt Kähärilässä. Muistelen käyneeni Kähärilän koululla ainoastaan kerran. Tämäkin tarina on koottu pääosin Toivo Laivon ja Pertti Vuoren teokseen Joutsenon koululaitoksen historia, joka ilmestyi vuonna 1984.


Kun kouluhallitus vahvisti 23.10.1923 Joutsenoon uuden koulupiirijaon, siihen kuului Kähärilästä ja sen lähikylistä muodostettu Kähärilän koulupiiri. Joutsenon kunnan valtuusto valitsi vuonna 1926 sen johtokuntaan Juho Jauhon, A. Sunin, J. Soljan, J. Nurkan ja M. Rossin.

Syksyll
ä 1927 keskusteltiin kunnanvaltuustossa Kähärilän ja Parjalan kylän asukkaiden aloitteesta uudesta kansakoulusta joko niin, että se rakennetaan yhteisesti, tai että molemmille kylille rakennetaan omat koulut. Joulukuussa 1927 valtuusto valitsi Juho Jauhon johtokunnan kokoonkutsujaksi. Sen tehtäväksi annettiin kouluasian valmistelu.

Kuten l
ähes aina koulua perustettaessa, riideltiin nytkin aluksi koulun paikasta. Parjalan kylällä asuvat tunsivat jäävänsä liian kauaksi koulusta, mikäli se rakennetaan Kähärilään. Valtuusto käsitteli 18.12.1928 koulupaikasta tehtyä valitusta. Se kehotti kunnan kouluvaliokuntaa kutsumaan koolle molempien kylien yhteisen kokouksen, johon kutsuttaisiin myös kansakouluntarkastaja. Valtuusto käsitteli tämän jälkeen asiaa uudestaan ja päätyi lopulta siihen, että koulu rakennetaan Kähärilään Pihlajamäelle.
Kähärilän entinen koulurakennus on nykyisin yksityisasuntona

Kouluty
ö haluttiin aloittaa Kähärilässä jo ennen varsinaisen rakennuksen valmistumista. Kunnanvaltuusto antoi 8.9.1928 koulun johtokunnalle tehtäväksi järjestää koulutyön käynnistyminen vielä samana syksynä. Niinpä ja sitten oppilaat marssivatkin myöhemmin syksyllä Koivulaan Seppäsen taloon opiskelemaan.

Vuoden 1930 syksyll
ä valtuusto hyväksyi koulurakennuksen piirustukset ja seuraavana syksynä voitiin koulunpito aloittaa uudessa kaksikerroksisessa rakennuksessa. Valmistunut koulurakennus oli riittävä kooltaan jopa silloinkin, kun koulu vuosina 19381948 kolmeopettajaisena. Kouluun kaivattiin 1950-luvulla perusteellista korjausta, mutta epävarmuus oppilasmääristä siirsi jatkuvasti hankkeiden toteuttamista. Kun Joutsenon kunnanvaltuusto käsitteli vuonna 1960 koulurakennusten korjausten kiireellisyysjärjestystä, esillä oli ehdotus Kähärilän piirin yhdistämisestä Ravattilan piiriin. Ajatus ei silloin saanut kannatusta ja vuonna 1964 toteutettiin koululla runsaasti perusparannuksia. Kähärilässä pitkäaikaisen opettajana oli Helvi Timonen, joka koulun perustamisesta lähtien 35 vuoden ajan ohjasi kylän lasten opintoja ja oli mukana monissa muissa riennoissa.
Kähärilän koulu 1980-luvulla.

K
ähärilän koululla toimi Leppälä koulu tavoin kenttäsairaala kesällä 1944. Sen muistoksi koulun seinään kiinnitettiin Joutsenon sotaveteraanien, Joutsenon kunnan ja Joutsenon Kotiseutuyhdistyksen toimesta muistolaatta. Laatan paljasti silloinen kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Heikki Seppänen 5.12.2002.

Koulu on ollut jo pitk
ään lakkautettuna ja yksityisasuntona. Lakkauttamisvuosi ei ole allekirjoittaneen tiedossa, mutta tulen täydentämään sen lähiaikoina.  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti