Eteläkarjalainen maisema

Eteläkarjalainen maisema
Tässä blogissa on sekä kuvia että tarinoita upean Etelä-Karjalan luonnosta, ihmisistä ja kulttuurista. Kuvassa syyskuinen näkymä Saimaan kanavan varrelta.

torstai 28. heinäkuuta 2016

Lähes lakkautettu koulu: KuusimäkiKuusimäen koulu talvella 2016
Lappeenrannan länsialueelle Kuusimäkeen suunniteltiin uuden koulun rakentamista jo 1950-luvun alkuvuosina. Tuumasta toimeen päästiin kuitenkin parikymmentä vuotta myöhemmin.  Kuusimäen – Huhtiniemen alueelle valmistui marraskuussa 1972 uusi Kuusimäen kansakoulu. Se oli saman vuoden alussa valmistuneen Mäntylän koulun tavoin neliluokkainen ns. viipalekoulu. Viipalekoulut olivat rahoituksellisesti eri asemassa kuin suurin osa muista kouluista. Yleensä valtio oli myöntänyt avustuksia koulurakentamiskustannuksiin. Näiden elementeistä koottujen koulujen rakentamiskustannuksiin ei valtio osallistunut, mutta sen sijaan myönsi kyseisille kouluille korotettua valtionapua. Uutta oli jokaisessa luokkatilassa ollut verhoseinällä eristettävissä oleva pienopetustila.

Tämäkin koulu tilattiin Myyntiyhdistys Puutalolta ja rakennuksen valmisti Rauma-Repola Oy:n Rauman puutalotehdas. Tilaajan velvollisuus oli tehdä perustus ja rakentaa tontille rekkakuljetuksen kestävä tiepohja. Elementeistä kootun koulun pystytys tapahtui ripeästi noin puolentoista kuukauden aikana. Urakkasumma oli 684 250 markkaa. Ensimmäisenä lukuvuonna koulussa oli 139 oppilasta.
Kuusimäen koulun toisen osan , josta käytettiin myös nimitystä Kourulan koulu, rakentaminen käynnistettiin syksyllä 1979. Rakentaminen oli alkuaan tarkoitus järjestää Kourulan Toimintakeskus Oy:n hankkeena, jolloin kaupunki olisi vuokrannut koulutilat ja saanut vuokraan valtionavun. Vuoden 1978 lopulla lainsäädäntö kuitenkin muuttui niin, ettei vuokramenoja luettukaan enää valtionapuun oikeuttaviksi. Niinpä koulun rakentaminen toteutettiin kaupungin omana hankkeena. Kaksikerroksiseen uuteen koulurakennukseen valmistui seitsemän tavallista luokkatilaa, ruokala, kieliluokka, musiikkiluokka sekä kirjasto. Lisäksi koulun läheisyydessä oli kaksi laaja kenttää liikuntaa varten. Tämän jälkeen Kuusimäen koulu toimi kahdessa eri kiinteistössä. Niitä erotti vilkasliikenteinen Helsingintie. Tässä vaiheessa koulun oppilasmäärä nousi yli 400:n.
Kuusimäkeen saatiin uusi koulu kertoi Etelä-Saimaa 7.11.1972

Eniten oppilaita koulussa oli lukuvuonna 1983 – 1984. Tällöin Kuusimäen ala-asteella opiskeli 530 lasta. Lähinnä entisen Neuvostoliiton alueelta tulleiden maahanmuuttajien lapsille tarkoitettu Palmu-luokka aloitti toimintansa Kuusimäen koulussa syksyllä 1996. Luokassa oli kymmenen oppilasta. Palmu-luokka siirtyi lukuvuoden 2001 – 2002 jälkeen Skinnarilan koulun yhteyteen. Kuusimäen koulun toiminta jatkui perinteisiä latuja aina 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle, jolloin koulussa havaittiin vakavia sisäilmaongelmia.  Työterveyslaitoksen Lappeenrannan toimipisteen laatiman selvityksen mukaan niitä oli koulun Sunisenkadun varrella olevassa rakennuksessa, jossa opiskelivat ensimmäiset ja toiset luokat ja toimi iltapäiväkerho. Rakennuksessa opiskeli 65 oppilasta. Sunisenkadun koulu alkoi olla elinkaarensa päässä, eikä siihen kannattanut tehdä mitään isoja remontteja. Tekninen lautakunta esittikin, ettei koulua peruskorjata, vaan se puretaan purkamista välittömästi, kun opetustoiminta on siirtynyt rakennuksesta pois. Sunisenkadun rakennuksessa opiskelleille löytyivät nopeasti korvaavat tilat seurakunnan omistamista tiloista sekä Katajakadulla sijaitsevasta koulun toisesta rakennuksesta. myöskään Katajakadun tiloissa ei sisäilmaongelmilta vältytty Vuonna 2012 tehdyissä tutkimuksissa sekä Kuusimäen koulun että Kourulan päiväkodin tiloissa todettiin eristeissä kosteus- ja mikrobivaurioita. Koulun perustuksissa oli tapahtunut liikkumista ja alapohjissa painumista. Pahin tilanne oli koulun keittiösiivessä. Vuonna 2014 rakennuksen ilmastointia parannettiin. Länsialueen koulukiinteistöjen kunto johtikin syksyllä 2012 siihen, että keskusteluun nousi kokonaan uuden koulun rakentaminen korvaamaan Skinnarilan ja Kuusimäen laajaa peruskorjausta vaativat koulurakennukset. Useiden vaihtoehtojen punnitsemisen jälkeen esitti koulutoimenjohto syksyllä 2013 Kuusimäen, Skinnarilan ja Lavolan koulut korvaavan uuden 1. - 6. vuosiluokkien koulun rakentamista Sammonlahteen. Esitys sai myös kaupunginvaltuuston tuen. Sammonlahden suurkoulu sai runsaasti kielteistä kansalaispalautetta. Alueen asukkaita huolestutti pitkät koulumatkat ja pelko turvallisuudesta isossa koulussa.

Tämän näköinen oli Sunisenkadun varrella ollut koulu ennen sen tuhopolttoa  talvella 2014
Kuusimäen Sunisenkadun varressa olleen koulurakennuksen kohtaloksi eivät lopulta kuitenkaan koituneet purkukoneet, vaan alaikäisten poikien tuhotyö. Käytöstä poistettu rakennus tuhoutui rajussa tulipalossa 6.2.2014. Kaksi koulupoikaa oli sytyttänyt kolmisen vuotta tyhjillään olleen ja purkua odottaneen rakennuksen tuleen. Poikien korvattavaksi määrätty taloudellinen vahinko oli 30 000 euroa.
Talvinen näkymä Kuusimäen koulusta anno domini 2016

Lappeenrannan länsialueen palveluverkko oli tämän jälkeen vilkkaan kansalaiskeskustelun ja virkamiesselvitysten kohteena. Viranhaltijatyöryhmä esitteli tammikuussa 2016 valmistuneen perusteellisen selvityksensä 28.1.2016. Selvityksessä käytiin läpi mm. alueen koulurakennusten kunto, asukas- ja oppilasennusteet, esiteltiin viisi eri vaihtoehtoa palveluverkon jatkosuunnittelulle ja käytiin läpi niiden teknis-taloudelliset, toiminnalliset ja sosiaaliset vaikutukset. Suunnitelmat eri vaihtoehtoineen esiteltiin kuntalaisille Sammonlahden koululla 5.5.2015, kaupungin verkkosivuilla eri vaihtoehtoja ja luotiin mahdollisuus palautteen antamiseen verkkosivujen kautta. Valmistelussa pyydettiin lausunnot lautakunnilta, alueen kouluilta ja koulujen henkilökunnilta.  Monien vaiheiden jälkeen kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessa 6.6.2016 vaihtoehdon, jossa Kuusimäessä säilyivät peruskoulun ensimmäiset ja toiset luokat, joille rakennetaan uudet tilat.

Alla yhteenveto koulun oppilasmääristä vuosina 1972 – 2011.

1972 - 1973
1973 - 1974
1974 - 1975
1975 - 1976
1976 - 1977

139
143
174
230
345
1977 - 1978
1978 - 1979
1979 - 1980
1980- 1981
1981 - 1982
1982 - 1983
237
322
337
428
484
503
1983- 1984
1984- 1985
1985-1986
1986 - 1987
1987- 1988
1988- 1989
530
442
450
439
427
434
1989- 1990
1990 - 1991
1991 - 1992
1992- 1993
1993- 1994
1994-1995
429
409
382
347
353
350
1995 - 1996
1996- 1997
1997- 1998
1998- 1999
1999 - 2000
2000 - 2001
327
291
251
250
209
214
2001 - 2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
212
198
208
188
169
164
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011


140
162
145
139maanantai 25. heinäkuuta 2016

Lakkautettavien koulujen kierros. Skinnarila
Skinnarilan kaupunginosaan syntyi 1970-luvulla runsaasti uutta asutusta. Alueelle suunniteltu koulu toteutettiin uudella tavalla. Koulun rakensi Skinnarilan Toimintakeskus Oy, jolta koululaitos vuokrasi tilat. Uusien koulutilojen piti valmistua jo vuodenvaihteeseen 1976 – 1977 mennessä, mutta niiden rakentaminen viivästyi kahdella ja puolella kuukaudella. Koulun vastaanottokatselmus pidettiin 3.3.1977. Opiskelu uudessa koulussa käynnistyi kuitenkin vasta syksyllä 1977. Koulu aloitti kuusiluokkaisena. Ensimmäisenä kouluvuonna Skinnarilassa oli 189 oppilasta.
Skinnarilan koulu joulukuussa 2015

Skinnarilan koulu laajennettiin 1980-luvulla. Kaupunki lunasti vuonna 1982 omakseen Lappeenrannan Toimintakeskus Oy:ltä vuonna 1977 valmistuneet ala-asteen tilat. Lokakuussa 1983 aloitettiin Skinnarilassa koulukiinteistön saneeraus ja laajennus, joka valmistui syyskuun alussa 1984. Hankkeen kustannusarvio oli 9,3 miljoonaa markkaa, joka hieman ylittyi. Laajennuksen jälkeen koulussa oli tilat 12 luokalle.

Slkinnarilan koulu on kärsinyt 2000-luvulla sisäilmaongelmista. Koulussa suoritettiin vuonna 2000 home- ja kosteusvaurioiden korjauksia. Vuonna 2011 tehdyn sisäilmaselvityksen mukaan kiinteistö vaatisi välittömiä korjaustoimenpiteitä. Suunnitelmissa oli laajan peruskorjauksen toteuttaminen vuosina 2015 – 2016.  Aika ajoi kuitenkin tämän suunnitelman ohi. Kesäkuussa 2016 Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti kaupungin länsialueita koskevassa kouluverkkopäätöksessään lopettaa Skinnarilan koulun. Skinnarilan alueen oppilaat siirtyvät päätöksen mukaan Sammonlahteen tulevaisuudessa valmistuvaan suurkouluun. Nykyiset koulurakennukset joutuvat mitä ilmeisemmin joutuvat puskutraktoreiden ruuaksi.

Skinnarilan koulua joulukuussa 2015
Lopuksi alla yhteenvetoa koulun oppilasmääristä. Huippuluku, 389, saavutettiin lukuvuonna 1987 – 1988.  Oppilasmäärä on 1990-luvun puolivälin jälkeen pudonnut tasaisesti ja on enää vajaa puolet 1980-luvun lukumääristä.

1977 - 1978
1978 - 1979
1979 - 1980
1980- 1981
1981 - 1982
1982 - 1983
189
153
179
139
162
143
1983- 1984
1984- 1985
1985-1986
1986 - 1987
1987- 1988
1988- 1989
156
347
343
385
389
359
1989- 1990
1990 - 1991
1991 - 1992
1992- 1993
1993- 1994
1994-1995
358
368
380
384
378
372
1995 - 1996
1996- 1997
1997- 1998
1998- 1999
1999 - 2000
2000 - 2001
365
324
297
293
310
283
2001 - 2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
262
244
255
235
225
221
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011


187
194
186
180Alla lisää kuvia Skinnarilan koulusta. Kuvasin koulua joulukuussa 2015.